RMK-10: Ekonomi berkembang 6 peratus

Go down

RMK-10: Ekonomi berkembang 6 peratus

Post  keat sin (U6A) on Mon Jun 14, 2010 11:07 am

EKONOMI perlu berkembang pada kadar enam peratus setahun dalam tempoh RMK-10 2011-2015 untuk mencapai aspirasi negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020.

Transformasi persekitaran untuk pertumbuhan ekonomi perlu dilaksanakan bagi membolehkan peningkatan dinamisme dan produktiviti.

Cabaran utama adalah untuk beralih daripada ekonomi berdasarkan kos dan sumber asli kepada ekonomi yang dipacu oleh produktiviti, inovasi dan berupaya memupuk, menarik serta mengekalkan modal insan berbakat, syarikat dan modal.

Bagi mencapai taraf ekonomi berpendapatan tinggi, Malaysia perlu beralih kepada strategi yang menumpu kepada pengkhususan dalam beberapa sektor ekonomi dan geografi terpilih, yang mana negara mempunyai kelebihan daya saing.

Pertumbuhan ekonomi akan memanfaatkan kekuatan dan daya saing negara untuk membangunkan sumber pertumbuhan baharu.

keat sin (U6A)

Posts : 121
Join date : 2009-10-07

View user profile

Back to top Go down

Guna tenaga dijangka berkembang pesat

Post  keat sin (U6A) on Mon Jun 14, 2010 11:11 am

GUNA tenaga dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10), dijangka menawarkan 1.4 juta pekerjaan, terutamanya dalam sektor perkhidmatan.

Jumlah ini adalah jauh lebih tinggi berbanding 0.9 juta pekerjaan yang diwujudkan dalam tempoh Rancangan Malaysia kesembilan (RMK-9).

Justeru, ekonomi dijangka kekal dalam guna tenaga penuh dengan kadar pengangguran dianggar 3.1 peratus pada tahun 2015.

Selain itu, pertumbuhan dalam tempoh RMK-10 akan dipacu oleh peningkatan produktiviti yang lebih tinggi berbanding penggunaan faktor modal dan buruh.

Peningkatan produktiviti juga disumbang oleh pulangan kecekapan yang diperoleh berikutan penghapusan herotan dalam ekonomi.

Pertumbuhan produktiviti akan dicapai melalui tahap input modal insan yang lebih tinggi, mengguna pakai teknologi baru dan pembangunan keusahawanan bagi mendorong inovasi dan kreativiti.

Sehubungan itu, sumbangan produktiviti faktor keseluruhan (TFP) kepada KDNK dijangka meningkat kepada 38.5 peratus manakala sumbangan modal dijangka berkurangan kepada 37.5 peratus dan buruh kepada 24 peratus.

Malaysia akan mendapat faedah daripada pelaburan yang lebih tinggi dalam bidang pertumbuhan terutamanya melalui penggunaan pengetahuan, inovasi dan teknologi secara intensif.

Pembangunan modal insan akan ditumpu kepada usaha untuk melahirkan bakat melalui peningkatan kemahiran dan kecekapan sumber manusia.

keat sin (U6A)

Posts : 121
Join date : 2009-10-07

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum